Ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh
Media Player
Tác giả: VOV3 -
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đưa đường chỉ lối cho toàn dân tộc tới con đường thắng lợi lại bừng về trong lòng mỗi người dân đất Việt.