Em yêu làn điệu dân ca
Media Player
Tác giả: Lê Giang soạn lời theo dân ca Nam bộ - Người thực hiện: Tốp ca thiếu nhi tỉnh Cần Thơ