Ngược đời (xẩm lời cổ)
Media Player
Người thực hiện: NSƯT Hà Thị Cầu